همکاری با ما

جای شما در بین همکاران ما خالیست

ترجیح ما در پیشداد همکاری تمام وقت و حضوری با شما گرامیان می باشد اما برای عزیزانی که این امکان را ندارند نیز راه حل داریم. کافیست در زمان ارسال رزومه شرایط همکاری، محل اقامت و شرایط شغلی فعلی خود را ذکر نمایید . حتی اگر دانشجو هستید نیز می توانید در جمع ما حضور داشته باشید.

حضور شما را در جمع خود خوش آمد میگوییم

هر فرد مجموعه ای از ایده ها، نگرش های جدید و انگیزه است که ما به استقبالش نشسته ایم. ترجیح میدهیم که شما دوست عزیز را به صورت تمام وقت و حضوری در کنار خود داشته باشیم. اما برای عزیزانی که این امکان را ندارند نیز راه حل داریم. کافیست در زمان ارسال رزومه شرایط همکاری، محل اقامت و شزایط شغلی فعلی خود را ذکر نمایید . حتی اگر دانشجو هستید نیز میتونید در جمع ما حضور داشته باشید.

فرم درخواست همکاری